MICRONIC a.s.


Prejdi na obsah

Informačná bezpečnosť

Oblasť informačnej bezpečnosti patrí k najdôležitejším výzvam dnešnej doby. Zákazníkom ponúkame riešenia, ktoré spoľahlivo ochránia ich citlivé dáta uložené na pracovných staniciach, ale aj vo veľkých informačných systémoch. Dôraz kladieme na spoľahlivú šifrovú ochranu informácii, doplnenú o nekompromisné riadenie prístupu k citlivým informáciám.
V oblasti informačnej bezpečnosti sa venujeme výskumu v oblasti základov kryptografie. Vyvinuté šifrovacie algoritmy implementujeme do mikroprocesorov a programovateľných logických obvodov. S pomocou týchto súčiastok navrhujeme a vyrábame kryptografické moduly. Tieto moduly pomocou stykových dosiek pre rozhrania ISA, PCI, PCMCIA, USB a PCIexpres integrujeme spolu so softvérom do osobných počítačov, z ktorých následne vytvárame bezpečné informačné systémy tej najvyššej kategórie. Okrem klasických pracovných staníc osadených našou technológiou sme schopní dodať v spolupráci s firmou AMSET s.r.o. aj počítače v špeciálnych ochranných obaloch, ktoré potláčajú nežiadúce elektromagnetické vyžarovanie.


MSIprotect je systém, ktorý ponúka šifrovanie dát algoritmom AES s 256 bitovým klúčom, pričom šifrovacie klúče sú bezpečne uložené v kovovom USB tokene. Systém umožnuje vytvárať virtuálne disky šifrované v reálnom čase, bezpecné mazanie dát a bezpečné prihlásenie používatela k serveru alebo pracovnej stanici. Súčasne má implementovaný aj elektronický podpis a personálnu certifikačnú autoritu. Systém je vhodný pre nasadenie v počítačovej sieti.

MICRYPT-PGN je osobná bezpečnostná karta, určená pre prenosné počítače vybavené PCMCIA slotom typu II. Jej základ tvorí šifrovací čip, v ktorom je implementovaný symetrický šifrovací algoritmus GOST, ktorý pracuje s 256 bitovým kľúčmi a pamäť určená pre uloženie autentifikačných údajov, potrebných pre prihlásenie do opračného sytému. Prístup k pamäti a šifrovaciemu čipu je chránený PIN-om. Najväčšou výhodou tejto karty je, že s ňou môžeme pracovať podobne ako s čipovou kartou, a teda môže byť z počítača ľahko odstránená a bezpečne uložená.
Plnenie karty údajmi sa vykonáva programom SAX prostredníctvom sériového rozhrania, pričom pre vloženie dát potrebujeme poznaľ zápisové heslo. Toto sériové rozhranie je pri bežnom používani pre počítač neprístupné, čo eliminuje možnosť softvérového útoku na získanie alebo modifikáciu šifrovacích kľúčov.


Oba systémy je možné doplniť o operacný systém pracujúci z pevného disku, na ktorý je zablokovaný zápis, čo zabezpečuje najvyššiu možnú oddolnosť voči útokom.

Všetky ponúkané systémy sú výsledkom nášho vlastného vývoja a preto disponujeme kompletnou dokumentáciou,
čo je u produktov tejto kategórie nevyhnutnosť.

Pre štátne organizácie a firmy, ktoré majú previerku priemyselnej bezpe
čnosti, ponúkame systémy, ktoré majú certifikáty Národného bezpecnostného úradu Slovenskej republiky. Informácie o týchto systémoch sa poskytujú len oprávneným osobám a pri osobnom stretnutí.


Hlavná stránka | Informačná bezpečnosť | avast! Antivirus | Služby | Technológia SMT | Hybridná technológia | LSD2000 | Kontakt | Mapa stránky


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu